Kup bilet

Szczegóły:
   
Wyjazd: Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a - godz.17:00 (tura polskojęzyczna), godz.19:15 (tura anglojęzyczna)
Przystanki: ul. Dajwór (przystanek turystyczny) - godz. 17:07, 19:22
                 ul. Wielopole( przystanek autobusowy przy budynku Poczty Głównej)  - godz. 17:15, 19:30
                 ul. Straszewskiego (przystanek turystyczny Filharmonia) - godz. 17:20, 19:35
Przed zakupem biletu, proszę o zwrócenie uwagi, w jakim języku prowadzona będzie tura. 

Cena: 60,00 PLN/osoba
          20,00 PLN/dzieci 4-15 lat
          dzieci do lat 3 - bezpłatnie